Almanca Sıra sayıları

 

Almanca Sıra sayıları

erstebirinci
zweiteikinci
dritteüçüncü
viertedördüncü
fünftebeşinci
sechstealtıncı
siebteyedinci
achtesekizinci
neuntedokuzuncu
zehnteonuncu
elfteon birinci
zwölfteon ikinci
dreizehnteon üçüncü
vierzehnteon dördüncü
fünfzehnteon beşinci
sechzehnteon altıncı
siebzehnteon yedinci
achtzehnteon sekizinci
neunzehnteon dokuzuncu
zwanzigsteyirminci
einundzwanzigsteyirmi birinci
zweiundzwanzigsteyirmi ikinci
dreiundzwanzigsteyirmi üçüncü
dreißigsteotuzuncu
vierzigstekırkıncı
fünfzigsteellinci
sechzigstealtmışıncı
siebzigsteyetmişinci
achtzigstesekseninci
neunzigstedoksanıncı
hundertsteyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

um veya ungefährYaklaşık veya tahminen
über veya mehr alsdaha veya – den daha
unter veya weniger alsaltı veya -den az