admin

39 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Scrapes – Automatic web content crawler and auto post plugin for WordPress Free Download İndir

Scrapes - Automatic web content crawler and auto post plugin for WordPress Free Download İndir Scrapes is a WordPress plugin that copies contents from a website to your WordPress website for once or multiple times in chosen time intervals automatically. It’s very easy to use, doesn’t require any programming skills and designed for best user experience. You no longer need API’s...

Sara – Simple & Minimal WordPress Blog | Personal WordPress themes Download WordPress Tema İndir

Sara - Simple & Minimal WordPress Blog | Personal Wordpress themes Download Wordpress Tema İndir Free Sara WordPress Theme is a minimal WooCommerce theme built for optimizing sales. Forget about complex frameworks and confusing required plugins – working with this theme is easy and fun! Sara WordPress Theme Features Clean and Simple Design 4 Blog Layout 2 Featured Slider Style 100%...

Nginx Admin kurulumu ve Hataları

Nginx Admin kurulumu 1 2 3 4 5 cd /usr/local/src wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar tar xf nginxadmin.tar cd publicnginx ./nginxinstaller install Birde tmp dizini dolunca otomatik temizlensin. Bunu da aktif edelim. Bunun içinde önce alttaki komutu verin. Ne sorarsa Yes(Y) deyin. 1 yum install tmpwatch Sonrasında ssh’ da alttaki komutu verin: 1 crontab -e Sonrasında açılan sayfaya Shift+Insert ile alttaki kodu en alta yapıştırın: 1 0 */1 * * * /usr/sbin/tmpwatch -am 1 /tmp/nginx_client Okey kapı gibi eksiksiz kurulmuş Nginx sunucunuz...

Eyyamı Bahur Nedir ?

Çoğu insan eyyamı bahur ne demek diye araştırmaktadır. Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe bir ifadedir. Kuzey yarım kürede, genellikle temmuz ayı ve eylül ayı arasında etkili olabileceği kabul edilmektedir. Güney yarım kürede ise bu tarih ocak ayı ve martı ayı arasına denk gelmektedir.   Türkçe’de bir zamanlar kullanılan eyyamıbahur kelimesi günümüzde kullanılırlığını büyük ölçüde...

Misyonerler Artık Heryerde

Misyonerler Artık Heryerde Müslüman Ülkelerde Misyonerlik Faaliyetleri Misyonerlik faaliyetleri türkiyede çok güçlü bir şekilde var ve devam ediyor. Aynı zamanda arap dünyasında da türkiyedekinden çok daha büyük organizasyonlar altında bunlar yapılıyor. Türkiyede https://www.kampusweb.com/ isimli site üzerinden faaliyet gösteren bir misyonerlk faaliyeti mevcut. Bana göre bunu diğer misyonerlik faaliyetlerinden farklılaştıran ise medyayı ve kitle iletişim araçlarını ve tabiki interneti mükemmel şekilde kullanmaları. Bu...

MECELLE’NİN İLK 90 MADDESİNİN AÇIKLAMASI

MECELLE’NİN İLK 90 MADDESİNİN AÇIKLAMASI 1- “İlm-i fıkh, mesâil-i şer’iyye-i ameliyeyi bilmektir.” İlm-i Fıkh: Fıkıh ilmi Mesail: Meseleler Mesâil-i şer’iyye-i ameliye: Amellerle ilgili şer’i / hukuki meseleler 2- “Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.” Örnek: Yitik bir malı koruyup sahibine verme niyetiyle alan kişinin, malın helak olması halinde onu tazmin etmesi gerekmezken; söz konusu malı sahiplenme niyetiyle almış olması halinde tazmini gerekir. ...

Mantık – Ferruh Özpilavcı Ders Notları

Mantık – Ferruh Özpilavcı Ders Notları 30.09 – Mantık Giriş Mantık, herhangi bir konu hakkında düşünmenin doğru ve tutarlı şeklidir. Kavramlar (tasavvurat) ve yargılar (tasdikat) üzerine kuruludur. Mantık ilmi islam ile başlamamıştır. Fakat islam alimleri çok sahip çıkmışlardır. St. Thomas mesela kendisine Gazali örnek almış hristiyan kelamcıdır. Latince devasa eserler yazmıştır, ve ibn Sina’a 1200 tane atıf yapmıştır. Ibn Sina 1030’da...

İslam Tarihi – Gülgün Uyar Ders Notları

İslam Tarihi – Gülgün Uyar Ders Notları 28.09 – Abbasiler’in Kuruluşu Abbasiler Emevi devletinin yerine, Emevi devletini yıkarak geçtiler. Bir ihtilal hareketi sonucu. Çok akıllıca götürdüler iktidar sürecini- gizli ve uzun süreli. İktidara ehl-i beytten birini geçireceklerine söz verdiler. Böylece özellikle Horasan bölgesinde insan çektiler. Horasanda Ebu Müslim el-Horasani mevaliden çıktı. Kökeni tam belli değil, fakat mevali olduğu kesin. Zaten Emevi...

İLAHİYAT KİTAP OKUMA LİSTELERİ

İLAHİYAT KİTAP OKUMA LİSTELERİ İSLAMİ İLİMLER KİTAP OKUMA LİSTELERİ   ÇEŞİTLİ ALANLARA AİT TÜRKÇE KİTAPLAR         İSLAM / İSLÂMÎ İLİMLER               1.1. KLASİK Zemahşerî, Keşşaf Tefsiri (YEK) Nevevî / R.Küçük&İ.L.Çakan&Y.Kandemir, Riyâzu’s-Salihin Tercüme ve Şerhi (Erkam) Yaşar Kandemir, Şifâ-i Şerîf Şerhi (Tahlil) Kuşeyrî Risalesi, (Dergah) Gazzâlî, Hakikat Arayışı: el-Munkız mine’d-Dalâl (Emin) Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr (Nur Metafiziği) (Büyüyenay) Gazzâlî, İhyau Ulumiddin (Yusuf Sıdkı Efendi tercümesi)...

Tefsir– Murat Sülün Ders Notları

Tefsir– Murat Sülün Ders Notları Vahiy Lafız: Allah (C.C) ın varlıklara hareket tarzlarını bildirmesi. (Allah (C.C)  Varlık) Terim: İnsanlara ulaştırmak istediği ilahi emir, yasak ve haberlerin tümünü gizli ve süratli bir yolla peygamberlere iletmesi. (Allah (C.C)  Melek  Peygamber  İnsanlar) Bazen vahiy yerine “inzal, tenzil, ilim, hikmet, şifa, nur” kelimeleri kullanılır. Vahiy kelimesi bazen Kur'an-ı Kerim de herhangi...