Fransızca Sayılar

Fransızca Sayılar

Fransızcada sayılarda ilgi çekici olan 70li sayılar ile başlıyor. Örneğin yetmiş iki demek için 60 12 demeniz gerkiyor. Yine 80 diyebilmeniz için dört yirmi; ve 95 diyebilmek için dört yirmi on beş demeniz gibi. İşte sayılar:

LES NOMBRES

SayıYazılışıOkunuşu
0ZéroZiğa
1UnA
2Deux
3TroisTuğa
4QuatreKetğ
5CinqSenk
6SixSis
7SeptSet
8HuitVit
9NeufNöf
10DixDis
11OnzeÔnz
12DouzeDûz
13TreizeTğez
14QuatorzeKetoğz
15QuinzeKênz
16SeizeSezz
17Dix-septDi’set
18Dix-huitDiz’vit
19Dix-neufDis’nöf
20Vingtvea
21Vingt et unVen’te’a
22Vingt-deuxVen’te’dö
23Vingt-troisVen’tuğa
24Vingt-quatreVen’ketğ
25Vingt-cinqVen’senk
26Vingt-sixVen’sis
27Vingt-septVen’set
28Vingt-huitVen’ti’vit (hızlı oku)
29Vingt-neufVen’nöf
30TrenteTığant
31Trente et unTığan’te’a
32Trente-deuxTığan’teö’dö
33Trente-troisTığan’te’tuğa
34Trente-quatreTığan’te’ketğ
35Trente-cinqTığan’te’senk
36Trente-sixTığan’te’sis
37Trente-septTığan’te’set
38Trente-huitTığan’te’vit
39Trente-neufTığan’te’nöf
40QuaranteKeğant
41Quarante et unKeğan’te’a
42Quarante-deuxKeğan’teö’dö
43Quarante-troisKeğan’tö’tuğa
44Quarante-quatreKeğan’tö’ketğ
45Quarante-cinqKeğan’tö’senk
46Quarante-sixKeğan’tö’sis
47Quarante-septKeğan’tö’set
48Quarante-huitKeğan’tö’vit
49Quarante-neufKeğan’tö’nöf
50CinquanteSenkant
51Cinquante et unSenkan’te’a
52Cinquante-deuxSenkant’dö
53Cinquante-troisSenkant’tuğa
54Cinquante-quatreSenkant’ketğ
55Cinquante-cinqSenkant’senk
56Cinquante-sixSenkant’sis
57Cinquante-septSenkant’set
58Cinquante-huitSenkant’vit
59Cinquante-neufSenkant’nöf
60SoixanteSuasant
61Soixante et unSuansan’te’a
62Soixante-deuxSuasant dö
63Soixante-troisSuasant tuğa
64Soixante-quatreSuasant ketğ
65Soixante-cinqSuasant senk
66Soixante-sixSuasant sis
67Soixante-septSuasant set
68Soixante-huitSuasant vit
69Soixante-neufSuasant nöf
70Soixante-dixSuasant dis
71Soixante et onzeSuasan’te’ônz
72Soixante-douzeSuasant dûz
73Soixante-treizeSuasant tığez
74Soixante-quatorzeSuasant katoğz
75Soixante-quinzeSuasant kenz
76Soixante-seizeSuasant sêz
77Soixante-dix-septSuasant’di’set
78Soixante-dix-huitSuasant’diz’vit
79Soixante-dix-neufSuasant dis nöf
80Quatre-vingtsKetğe’ven
81Quatre-vingt-unKetğe’ven’a
82Quatre-vingt-deuxKetğe’ven’dö
83Quatre-vingt-troisKetğe’ven’tuğa
84Quatre-vingt-quatreKetğe’ven’ketğe
85Quatre-vingt-cinqKetğe’ven’senk
86Quatre-vingt-sixKetğe’ven’sis
87Quatre-vingt-septKetğe’ven’set
88Quatre-vingt-huitKetğe’ven’vit
89Quatre-vingt-neufKetğe’ven’nöf
90Quatre-vingt-dixKetğe’ven’dis
91Quatre-vingt-onzeKetğe’ven’ônz
92Quatre-vingt-douzeKetğe’ven’dûz
93Quatre-vingt-treizeKetğe’ven’tığez
94Quatre-vingt-quatorzeKetğe’ven’katoğz
95Quatre-vingt-quinzeKetğe’ven’kenz
96Quatre-vingt-seizeKetğe’ven’sezz
97Quatre-vingt-dix-septKetğe’ven’di’set
98Quatre-vingt-dix-huitKetğe’ven’diz’vit
99Quatre-vingt-dix-neufKetğe’ven’diz’nöf
100CentSa (hızlı okunur)
101Cent unSa a
102Cent deuxSa dö
103Cent troisSa tuğa
104Cent quatreSa ketğ
105Cent cinqSa senk
106Cent sixSa sis
107Cent septSa set
108Cent huitSa vit
109Cent neufSa nöf
110Cent dixSa dis
111Cent onzeSa ônz
125Cent vingt-cinqSa ven senk
126Cent vingt-sixSa ven sis
127Cent vingt-septSa ven set
138Cent trente-huitSa tığan’te’vit
139Cent trente-neufSa tığan te nöf
140Cent quaranteSa keğant
141Cent quarante et unSa keğan’te’a
142Cent quarante-deuxSa keğan’tö’dö
155Cent cinquante-cinqSa keğan’tö’senk
169Cent soixante-neufSa suasant nöf
178Cent soixante-dix-huitSa suansant’diz’vit
206Deux cent sixDü sa sis
287Deux cent quatre-vingt-septDü sa ketğe’ven’set
324Trois cent vingt-quatreTuğa sa ven ketğ
411Quatre cent onzeKetğ sa ônz
548Cinq cent quarante-huitSenk sa kağan’tö’vit
666Six cent soixante-sixSis sa suasant sis
794Sept cent quatre-vingt-quatorzeSet sa ketğe’ven’katoğz
848Huit cent quarante-huitVit sa kağan’ta’vit
999Neuf cent quatre-vingt-dix-neufNöf sa ketğe’ven’diz’nöf
1000MilleMill
1990mille neuf cent quatre vingt dixMil nöf sa ketğe’ven’dis
2000deux milleDö mill
2347Deux mille trios cent quarante-septDö mil tuğa sa kağanteset
10000Dix milleDi’mill
100.000Cent milleSa mill
1.000.000Un millionA milyon

LES NOMBRES ORDINAUX

SayıYazılışıOkunuşu
1erPremierPuğamier
2èmedeuxièmeDö’ziyem
3èmeTroisièmeTuğa’zıyem
4èmeQuatrièmeKet’ğıyem
5èmeCinquièmeSen’kiyem
6èmeSixièmeSisziyem
7èmeSeptièmeSetiyem
8èmeHuitièmeVitiyem
9èmeNeuvièmeNöviyem
10èmedixièmeDiziyem
11èmeonzièmeOnziyem
12èmeDouzièmeDöziyem
13èmeTreizièmeTığaziyem
14èmeQuatorzièmeKetoğziyem
15èmeQuinzièmeKenziyem
16èmeSeizièmeSeziyem
17èmeDix-septièmedi-setiyem
18èmeDix-huitièmeDiz’vitiyem
19èmeDix-neuvièmeDiz’vöviyem
20èmevingtièmeventiyem
21èmeVing et unièmeVen’ti’ünyem
22èmeVingt-deuxièmeVen’dö’ziyem
1Un.Ön.
2Deux.Dö.
3Trois.Trua.
4Quatre.Katr.
5Cinq.Senk.
6Six.Siz.
7Sept.Set.
8Huit.Vit.
9Neuf.Nöf.
10Dix.Diz.
11Onze.Onz.
12Douze.Duz.
13Treize.Trez.
14Quatorze.Katorz.
15Quinze.Kenz.
16Seize.Sez.
17Dix-sept.Disset.
18Dix-huit.Dizvit.
19Dix-neuf.Diznöf.
20Vingt.Ven.
21Vingt et un.Venteön.
22 Vingt-deuxventdö 
25vingt cinqvensenk
30Trente.Trant.
31Trente et un tranteyen 
32 Trente-deuxtrantdö 
38 Trente-HuittrantVit.
40Quarante.Karant.
43quarante troiskarant trua
48quarante Huit.karant Vit.
50Cinquante.Senkant.
60Soixante.Suasant.
70Soixante-dix.Suasantdiz.
80Quatre-vingt.Katrven.
90Quatre-vingt dix.Katrvendiz.
100Cent.San.
200Deux cents.Dösan.
300Trois cents.Truasan.
400Quatre cents.Katrsan.
500Cinq cents.Senksan.
600Six cents.Sisan.
1000Mille.Mil.
1200Mille deux cents.Mildösan.
2000Deux milles.Dömil.
3000Trois milles.Truamil.
10.000Dix milles.Dimil.
100.000Cent milles.Sanmil.
1.000.000Un million.Ön milyon.
1.000.000.000Un milliard.Ön milyar.

 

Fransızca Sayılar

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda size Fransızca sayıları anlatacağım. Evet, Fransızca sayılar biraz karışıktır ama o kadar da zor sayılmaz.“Fransızca sayıların yazılış mantığı” başlığı altında anlattığım notları lütfen es geçmeyiniz. Alt kısımda ayrıca Sayılar 1-100 arasını ve “bin, on bin, yüz bin, bir milyon, on milyon, yüz milyon, bir milyar, bir trilyon ve bir katrilyon’’ sayılarının yazılışlarını bulabilirsiniz.

Fransızca temel sayıların yazılışı aşağıda gördüğünüz gibidir.

 1. Zéro
 2. Un
 3. Deux
 4. Trois
 5. Quatre
 6. Cinq
 7. Six
 8. Sept
 9. huit
 10. Neuf

10 .Dix

 1. Onze
 2. Douze
 3. Treize
 4. Quatorze
 5. Quinze
 6. Seize
 7. dix-sept
 8. dix-huit
 9. dix-neuf
 10. Vingt

Fransızca Sayıların Yazılış Mantığı !

Sayılar 1-16

 • Fransızca sayıları yazılışları 1’den 16’ ya kadar belli bir mantığı yoktur bunları mutlaka ezberlemelisiniz.

Sayılar 17-69

 • 17, 18, 19 gibi sayıların yazılışlarının mantığı ise tıpkı Türkçedeki gibidir.  Yani Türkçede nasıl on yedi diyorsak Fransızcada da dix-sept (on+yedi) diyoruz. 18 ve 19 gibi sayılarında yazımı da buna benzerdir. Dix-huit ve dix-neuf devam eder.
 • 20: vingt
 • 30: trente
 • 40: quarante
 • 50: cinquante
 • 60: soixante
 • “Yirmi, otuz, kırk, elli, altmış “ sayılarının da belli bir mantığı yoktur. Bunları da ezberlemek zorundasınız. Yalnız 21, 22, 31, 32 vb. sayıların yazımları çok kolaydır, tıpkı birbirinin tekrarları gibidir. Örneğin 21: vingt et un, 22: vingt-deux şeklinde söylenir ve gerisi normal sayıların devamı gibidir(29: vingt-neuf). 31: trente et un, 32: trente-deux… şeklinde 69’ a kadar (soixante-neuf) benzer şekilde devam eder.

Sayılar 70-79

 • Sayı 70’in mantığı Fransızcada 60(soixante)+10(dix)=70(soixante-dix) gibidir. Yani burada bizden toplama işlemiyapmamız istenir. Devam eden sayılar 60+11=71(soixante-onze), 72(soixante-douze) şeklindedir.

Sayılar 80-99

 • Çarpma ve toplama işlemlerinin bir arada yapıldığı sayı aralığına gelmiş bulunmaktayız J
 • 80 sayısının mantığı 4 çarpı 20 eşitti 80(quatre-vingts) şeklindedir(40×20=80). Burada dikkatinizi çekerim vingt sayısının sonunda “s” takısı vardır ve bu sadece 80 sayısının özelliğidir. Diğer sayıların sonunda “s” bulunmaz!!
 • 4×20+1=81(quatre-vingt-un)
 • 4×20+2=82(quatre-vingt-deux) şeklinde 4×20+19=99(quatre-vingt dix-neuf) sayısına kadar aynı mantıkta devam eder.

Sayılar (100+999)

100: cent

200: deux cents

300: trois cents

101: cent un

201: deux cent un

301: trois cent un

202: cent deux

202: deux cent deux

302: trois cent deux

 • Yüz sayısı sadece “cent” şeklinde yazılır. Un cent diye bir şey yoktur.
 • 200, 300, 400… gibi tam sayıların yazımında cent “s” takısı alır. Fakat küsüratlı sayı yazılışlarında ” s” takısı gelmez!
 • 999: neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

Sayılar (1000+9999)

1000: mille

2000: deux mille

3000: trois mille

1001: mille un

2001: deux mille un

3001: trois mille un

2200: deux mille deux cents

2201: deux mille deux cent un

2299: deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf

 • Bin sayılarının yazımında “s” söz konusu değildir.
 • Binden sonra sayılar 9999: “neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf” a kadar aynı mantık devam eder.
 • Burada açıklık getirmem gereken bir konu daha binli sayılar “Bin+yüz+…..” şeklinde yazılır. 9999 örneğinde olduğu biri 9 bin + 9 yüz + 99 şeklinde yazılır.

Önemli!

 • 1100, 1200,…,1900 lü sayıların yazımı “11×100=1100” mantığı ile yazılır. Yani 1100-1999 arasındaki sayılar bu mantıkla yazılır. Örnek 1996: dix-neuf cent quatre-vingt seize şeklinde yazılır. (19×100+96)

Sayılar Milyon, Milyar, trilyon, katrilyon…

 • 1.000.000(bir milyon): un million şeklinde yazılır. 2.000.000 deux millions. Million “s” takısı alır Çünkü Fransızca million genelde “de” edatı ile kullanılır. Örnek;
 • un million de personnes
 • trois millions cinq cent mille d’arbres (3 milyar 5 yüz bin ağaç)

Ek Notlar

 • Fransızca sayıları yazarken araya tire(-) işareti koymak zorunda değilsiniz. Yani koysanızda koymasanızda yanlış olmayacaktır. Karar sizin.
 • Fransızcada telefon numarası ikili rakamlar halinde söylenir. Örneğin; 11.55.63.92 numarası için; onze… cinquante-cinq…soixante-trois…quatre-vingt-douze.
 • Fransızcada paraları söylerken soixante douze euros et vingt centimes (72,20€) şeklinde söylenir. Evet tıpkı bizde olduğu gibi 72 TL 20 kuruş der gibi J

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın