Ana Sayfa Yabancı Dil Almanca Almanca Sayılar Okunuşuyla Rakamlar

Almanca Sayılar Okunuşuyla Rakamlar

0

Almanca Sayılar Okunuşuyla Rakamlar Sayma sayıları

null sıfır
eins bir
zwei iki
drei üç
vier dört
fünf beş
sechs altı
sieben yedi
acht sekiz
neun dokuz
zehn on
elf on bir
zwölf on iki
dreizehn on üç
vierzehn on dört
fünfzehn on beş
sechzehn on altı
siebzehn on yedi
achtzehn on sekiz
neunzehn on dokuz
zwanzig yirmi
einundzwanzig yirmi bir
zweiundzwanzig yirmi iki
dreiundzwanzig yirmi üç
vierundzwanzig yirmi dört
fünfundzwanzig yirmi beş
sechsundzwanzig yirmi altı
siebenundzwanzig yirmi yedi
achtundzwanzig yirmi sekiz
neunundzwanzig yirmi dokuz
dreißig otuz
einunddreißig otuz bir
zweiunddreißig otuz iki
dreiunddreißig otuz üç
vierunddreißig  
fünfunddreißig  
sechsunddreißig  
siebenunddreißig  
achtunddreißig  
neununddreißig  
vierzig kırk
einundvierzig  
zweiundvierzig kırk iki
dreiundvierzig kırk üç
fünfzig elli
sechzig altmış
siebzig yetmiş
achtzig seksen
neunzig doksan
einhundert yüz
einhundertundeins yüz bir
zweihundert iki yüz
dreihundert üç yüz
eintausend bin
zweitausend iki bin
dreitausend üç bin
eine Million bir milyon
eine Milliarde bir milyar

Tekrar

einmal bir kere
zweimal iki kere
dreimal üç kere
viermal dört kere
fünfmal beş kere