Ana Sayfa Yabancı Dil Fransızca Fransızca Alfabe

Fransızca Alfabe

0

L’alphabet → The alphabet → Alfabe

Bu derste kısaca Fransız Alfabesini, telaffuzlarını(okunuşlarını) öğreneceğiz. Bunun yanında her zaman olduğu gibi yine örnek cümleler hazırladım. Bunlara göz atmayı lütfen unutmayınız.

Unutmayalım ki Kelimelerin ve harflerin doğru telaffuzlarını öğrenmek için sesli olarak duymak çok önemlidir. Bunun için Fransızca Alfabe Şarkısını Dinlemek için tıklayınız. La Chanson De L’Alphabet

Fransız Alfabesi temel 26 Harften oluşmaktadır, bunun yanında 20 tane özel karakter bulunmaktadır fakat yalnızca 4 tanesi çok sık kullanılmaktadır. İlk önce bu 4 tanesini ‘’ é è á à ç ’’ fayda vardır.

Tavsiye Yazı: /// FRANSIZCA ALT YAZILI FILMLER ///

HARF OKUNUŞU HARF OKUNUŞU
A A N EN
B BE O O
C SE P PE
D DE Q
E Ö R ER
F EF S ES
G JE T TE
H U Ü
I İ V VE
J W DUBL VE
K KA X İKS
L EL Y İGREK
M EM Z ZED
Özel Karakterler : ‘’ â á à ç ê é è ë î í ì ï ô ó ò œ û ú ù æ ‘’
En Çok Kullanılanlar ‘’ é è á à ç ‘’

Ders 1: Alfabe ve Harflerin Okunuşu

Fransızcada 26 harf bulunmaktadır, harfler ve okunuşları aşağıdaki gibidir:

a (a)

b (be)

c (se)

d (de)

e (ö)

f (ef)

g (je)

h (aş)

i (i)

j (ji)

k (ka)

l (el)

m (em)

n (en)

o (o)

p (pe)

q (kü)

r (eğ)

s (es)

t (te)

u (ü)

v (ve)

w (dublüve)

x (iks)

y (igrek)

z (zed)

 

 

Fransızca’da sesli harflere “voyelles” (voyell) denir ve bunlar a, e, i, o, u ve y dir. Diğer 20 harf ise sessiz harf yani Fransızcasıyla “consonnes” (konsonn)dur.

 

 

Harfelerin okunuşu sözcükte bulunduğu yere göre bazen farklı şekilde telafuz edilir.

C HARFİ:

 • Eğer a, o veya u harflerinden önce c var ise “k” diye okunur:

le[1] cage (lö kaj): kafes

le commerce (lö komeğs): iş              

la cuisine(la küziin): mutfak

 • Eğer e ve i harflerinin önünde ise “s” diye okunur:

le centre (lö santğ): merkez    

le cinéma (lö sinema): sinema

G HARFİ:

 • Eğer a, o veya u harflerinin önünde g harfi varsa yine “g” olarak okunur:

la galaxi (La galaksi): galaksi   

le gorille (lö goğill): goril   

la guitare (la gitağ): gitar

 • Eğer e veya i önündeyse “j” olarak telafuz edilir:

le gendarme (lö jandağm): jandarma       

le gin (lö ciin): cin

“e” şeklinde telafuz edilenler:

 • é:    été (ete[2]): yaz,   né (ne): doğmak fiilinin geçmişi,   chanté(şante): şarkı söylemek
 • è:  frère (fiğeğ): erkek kardeş, chère(şeğ): sevgili (ma chère: canım)
 • ê:  êtes (et): olmak fiilinin geçmiş hali, même (mem): aynı
 • er: chanter (şantei): şarkı söylemek, penser (pensei): düşünmek
 • es: les (le): çoğul kelimeler için kullanılan tanımlık, des (de), est (e)
 • et: et (e): ve, sachet(saşe): çanta,
 • ez: nez (ne): burun, chatez(şante): şarkı söylemek fiilinin siz’e göre çekimlenmiş hali.
 • Ei: seize(sez): on altı
 • Ai: j’ai (je): sahibim… , lait (le): süt, je sais (jö se): biliyorum

“ö” diye okunanlar:

 • e: me(mö): beni, je(jö): ben, le(lö): eril kelimler için kullanılan tanımlık, ce(sö): bu
 • eu: jeu(jö): oyun, peur(pöğ):korku, heure (öğ): zaman
 • oeu: boeuf(böf): sığır eti

“i” şeklinde okunanlar:

 • i: lit(li): yatak, Paris(paği): Paris
 • y: physique(fizik): fizik

“o” diye okunanlar:

 • o: mot (mo): kelime, gros(gığo): büyük
 • ô: côte(kot): sahil, bientôt(bianto): yakında
 • au: autre(otğ): diğer,   Saut(so): atlamak
 • eau: eau(o):su,  beau(bo): güzel

“u” şeklinde okunanlar:

 • ou: sous(su): altında

“ş” olarak okunanlar:

 • Ch: charbon (şağbon): kömür
 • chagrin(şagğe): keder

“gn” harfleri bu şekildeyse “ny” şeklinde okunur:

 • Gagner(ganye): kazanmak
 • Espagnol(Espanyol): İspanyalı

[1] Fransızca’da, Türkçe’de karşılığı olmayan “L’article” (le, la) denen tanımlıklar vardır, bunlar İngilizce’deki “the” nın yerini tutar.  Bunların “le” veya “la” şeklini alması kelimelerin dişil ya da eril olmasına bağlıdır, ki bunu ileride ayrıntısıyla inceleyeceğiz.

[2] Fransızcada eğer e harfi sonda ise genellikle okunmaz, ancak eğer e harfinde aksan varsa (é, è) okunur.

NOT: Eğer okunuşların yer aldığı parantez içlerinde iki harfi yanyana görüyorsanız, anlamalısınız ki o harfler uzun okunacak. Eğer bir harfin üzerinde, örneğin yukarıda e’nin üzerine i harfi görüyorsanız anlaşılmalıdır ki, e harfinin telefuzu i ye yaklaşmalıdır.

FRANSIZCA HARFLER

L’ALPHABET

FRANSIZ ALFABESİ TEMEL HARFLER
FRANSIZCADA 26 HARF BULUNMAKTADIR, HARFLER VE OKUNUŞLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

 a (a)
b (be)
c (se)
d (de)
e (ö)
f (ef)
g (je)
h (aş)
i (i)
j (ji)
k (ka)
l (el)
m (em)
n (en)
o (o)
p (pe)
q (kü)
r (eğ)
s (es)
t (te)
u (ü)
v (ve)
w (dublüve)
x (iks)
y (igrek)
z (zed)

 

Fransızca’da sesli harflere “voyelles” (voyell) denir.

Bunlar a, e, i, o, u ve y dir.
Diğer 20 harf ise sessiz harf yani Fransızcasıyla “consonnes” (konsonn)dur.
 
 

Fransız Alfabesi özel Karakterler

 

â, á, à, ç, ê, é, è, ë, î, í, ì, ï, ô, ó, ò, û, ú, ù, æ, œ

 


Harflerin Okunuşları

C harfinden sonra a – o – u varsa k okunur.

 • Le camarade (lö kamarad) -arkadaş
 • La cuisine (la kuizin) -mutfak
 • Le commerce -(lö komers) -ticaret
 • La colère – (la koler) -öfke

C harfinden sonra e ve i varsa s okunur.

 • Céder -(sede) -bırakmak
 • Le centre (lö santr) -merkez
 • Le cinéma -(lö sinema) -sinema

G harfinden sonra a – o – u  varsa g okunur.

 • La guitare (la gitar) -gitar
 • La goutte (la gut) -damla
 • La gorge (la gorj) -gırtlak
 • Le gamin (lö gamen) -çırak

 


G harfinden sonra e ve i varsa j okunur.

 • Le gilet (lö jile) -yelek
 • Le gendarme (lö jandarm) -jandarma


au (o) diye okunur.

 • chaud (şo) -sıcak


eau (o) okunur.

 • tableau (tablo) -yazı tahtası


eu (ö) diye okunur.

 • professeur (profesör) -öğretmen


ou (u) diye okunur.

 • souci (susi) -endişe


oi (ua) diye okunur.

 • bois (bua) -odun


oeu (ö) diye okunur.

 • boeuf (böf) -öküz


ch (ş) diye okunur.

 • charbon (şarbon) -kömür


gn (ny) telaffuz edilir.

 • gagner (ganye) -kazanmak


a bazı söcükler içinde okunmaz

 • août (ut) -ağustos
 • toast (tost) -tost


e sözcük içinde genellikle ö olarak okunur.

 • demande (dömand) -istek, dilek
 • semaine (sömen) -hafta


Kural : Birçok sözcüğün sonundaki e ler okunmaz.

 • table (tabl) -masa


è ve é (e) sesini verir

 • été (ete) -yaz
 • frère (frer) -erkek kardeş


e sözcük sonundaki sessiz harften önce gelirse e diye okunur.

 • fer (fer) -demir
 • mer (mer) -deniz


ê harfi türkçedeki e gibi okunur.

 • fête (fet) -bayram
 • bête(bet) -hayvan


Sözcük başında bazen kural dışında ö diye okunur.

 • reproche (röproş) -sitem


e bazı sözcükler içinde söylenmez.

 • charcuterie (şarkutri) -şarküteri


ë sözcük içinde okunmaz.

 • aiguë (egü) -keskin


ai (e) sesini verir.

 •  aimer (eme) -sevmek

Fransızcada r harflerini “ğ” olarak okunmalıdır….

 • père (peğ) – baba
 • mère (meğ) – anne

Önemli notlar