Ana Sayfa Yabancı Dil Fransızca Fransızcada Motivasyon Mektubu

Fransızcada Motivasyon Mektubu

0

Fransızcada Motivasyon Mektubu

Fransızcada Motivasyon Mektubu

Fransızcada Motivasyon Mektubu nasıl okunur örnekler ile sorularına yanıt bulabileceksiniz.

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı : Temellendirme

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü …

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car…

Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır

… için sizinle çalışmak isterdim.

J’aimerais travailler pour votre entreprise, afin de…

Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır

Güçlü yanlarım …

Mes qualités principales sont…

Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır

Tek zayıf yönüm / yönlerim … . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.

Je dirais que mes faiblesses sont… mais j’ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m’améliorer.

Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır

Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü …

Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que…

Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır

… konusunda tecrübem olmamasına rağmen … konuda oldukça tecrübeliyim.

Bien que je n’ai pas d’expérience en…, j’ai eu…

Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır

Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.

Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.

Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır

… olan zamanım boyunca, … konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.

Durant mon expérience en tant que…, j’ai développé mes connaissances en…

Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır

Uzmanlık alanım dahilinde …

Mon domaine d’expertise est…

Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır

…’de çalışırken … konusunda oldukça uzmanlık kazandım.

Pendant que je travaillais à… j’ai développé des compétences en…

Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır

Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, … için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.

Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C’est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de…

Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır

Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.

Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.

Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken

Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.

Je voudrais donc avoir l’opportunité de d’investir mes centres d’intérêts dans cet emploi.

Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır

… ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.

J’ai un intérêt tout particulier pour… et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en… en travaillant avec vous.

İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır

Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.

Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.

Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır

… olarak …’daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.

Mon emploi actuel en tant que… pour… m’a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d’être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.

Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır

… olarak sorumluluklarıma ilaveten … becerilerimi de geliştirdim.

En plus de mes responsabilités en tant que…, j’ai aussi développer des compétences en…

Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler