Ana Sayfa Yabancı Dil Fransızca Fransızcada Sıfatlar

Fransızcada Sıfatlar

0

Fransızcada Sıfatlar

Fransızcada Sıfatlar

Fransızcada Sıfatlar LesAdjectifs nasıl yazılır ve nasıl okunur sorularına yanıt bulabileceksiniz.

C’est une auto nouvelle (sıfat)

Çoğul Biçimi

Ce Sont Des autos nouvelles

Bağlı bulundukları ismin durumunu ve özelliğinini belirten
sözcüklerdir. Sıfatlar İsimlerin önüne gelerek İsmi nitelerler. Fransızca
yazılışta isimden sonra yazılır.

“Uzun adam , yeni araba ,eski ev ” vb.
Fransızcada Bazı sıfatlar
ERİL(erkek) HALİ <——————-> DİŞİL HALİ
grand (gran)-büyük ————- grande (grand) büyük
petit (pöti) -küçük ————— petite (pötit) küçük
bon (bon) iyi ——————– bonne (bon) iyi
mauvais (move) -kötü ———– mauvaise (movez) -kötü
vieux (viyö) – yaşlı ,eski ———– vieille (viyey)- yaşlı,eski

Not: isim dişilse sıfatı da dişil olmalı. Eril ise sıfatı da eril
olmalı.

Örnekler

une table petite (ün tabl pötit) -Küçük bir masa

un livre petit (ön livr pöti) – küçük bir kitap

C’est une maison grande (setün mezon grand) – Bu büyük bir evdir.

Ali est un garçon bon (ali etön garson bon) Ali iyi bir çocuktur.

C’est un crayon court (se tön kreyon kur) Bu kısa bir kalemdir.

Ayşe est une fille bonne (ayşe etün fiy bon) Ayşe iyi bir kızdır.

soru sorma
Est-ce une auto vieille? ( es ün oto viyey) Bu otomobil eskimi?